клас мінералів

клас мінералів
класс минералов - class of minerals - Klasse von Mineralien – систематична одиниця в мінералогії, яка виділяється в межах типів за провідним електронегативним елементом або радикалом у складі мінералів, а в окремих випадках – за типом сполук. Весь мінеральний світ поділяється на 20 класів: 1) прості речовини; 2) карбіди, силіциди, нітриди і фосфіди; 3) арсеніди, антимоніди і вісмутиди; 4) телуриди; 5) сульфіди і селеніди; 6) оксиди; 7) гідроокиси і гідрати; 8) силікати; 9) борати; 10) фосфати, берилофосфати і арсенати; 11) ванадати; 12) вольфрамати і молібдати; 13) телурати і хромати; 14) карбонати; 15) сульфати; 16) йодати; 17) нітрати; 18) хлориди, броміди і йодиди; 19) флуориди; 20) органічні сполуки.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "клас мінералів" в других словарях:

  • константи мінералів оптичні — константы минералов оптические optical constants of minarals optische Mineralkonstanten – постійні для кожного мінералу величини, які характеризують його оптичні властивості. До найважливіших оптичних констант належать: показники заломлення, кут… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • арсенати природні — арсенаты природные аrsenates Naturarsenate клас мінералів, солей, ортоарсенової кислоти Н2AsO4. Включає біля 120 мінералів. За складом А.п. поділяють на безводні (міметезит, олівеніт, дюфтит та ін.) та водні (еритрин, анабергіт, скородит, евхроїт …   Гірничий енциклопедичний словник

  • борати — бораты borates Borate клас мінералів солей борних кислот, з яких найбільше значення має ортоборна кислота H3BO3. До боратів належить понад 80 мінералів. Серед власне Б. розрізняють орто , мета , піроборати і солі поліборних к т, а також безводні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вольфрамати — вольфраматы tungstates natürliche Wolframate клас мінералів, солі вольфрамової кислоти Н2WO4. До них належить близько 15 мінералів, серед яких найважливішими є вольфраміт і шеєліт головні мінерали вольфрамових руд. В. звичайно утворюються при… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вольфрамати природні — вольфраматы tungstates natürliche Wolframate клас мінералів, солі вольфрамової кислоти Н2WO4. До них належить близько 15 мінералів, серед яких найважливішими є вольфраміт і шеєліт головні мінерали вольфрамових руд. В. звичайно утворюються при… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • арсеніди природні — арсениды природные arsenides Naturarsenide клас мінералів, сполуки металів (Fe, Ni, Co, Pt, Cu) з арсеном. Структури координаційні і острівні. Непрозорі. Блиск металічний. Характерний ізоморфізм Fe, Ni, Co. Зустрічаються в гідротермальних… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • карбонати природні — карбонаты естественные natural carbonates natürliche Karbonate клас мінералів, солей вугільної кислоти Н2СО3. Відомо бл. 120 К.п. Виділяють: бікарбонати кислі солі, гідрокарбонати основні солі, безводні і водні нормальні К.п., складні К.п.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • болото — Клас екосистем, які відрізняються надмірним зволоженням, гідрофітною і гігрофітною рослинністю, болотним ґрунтоутворенням і накопиченням торфу. В залежності від кількості розчинених у воді мінеральних речовин, поділяються на евтрофні (100 300… …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • класифікація вод за о.а.алекіним — классификация вод по О.А.Алекину O.A.Alekin’s classification *O.A.Alekin–Klassifikation – розподіл природних вод на основі принципу поділу хімічного складу води за переважаючими йонами з поділом за кількісним співвідношенням між ними.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • арсенові руди — мышьяковые руды arsenic ores Arsenerze природні мінеральні утворення, вміст арсену в яких достатній для економічно доцільного вилучення цього елемента або його сполук. Відомо понад 120 мінералів, що містять арсен. Найбільш поширені мінерали… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»